Author:Michal

Vyúčtovanie elektrickej energie a vody

Je koniec zúčtovacieho obdobia a tak budeme musieť pristúpiť k zúčtovaniam energií. Stav elektromerov mám nahlásený, čakám už iba na vystavenie faktúry od poskytovateľa energie. Akonáhle dostanem túto informáciu, dohodneme si termín, aby sme si to v kľude vyúčtovali. Popri elektrike budeme účtovať aj vodu. Informácie ohľadom vody doplním hneď...

0

Ako zaobchádzať s odpadmi?

Naša konzumná spoločnosť sa už nevie zaobísť bez produkovania odpadov akéhokoľvek charakteru. Dokonca aj pri rekreačných činnostiach musíme produkovať odpad, pretože len obyčajné potraviny sú balené v plastoch, papieri, skle a tetrapakoch. Stojíme teda pred otázkou, kam s týmito odpadmi, keď končíme náš rekreačný pobyt v...

0

Informácie aj klasicky

Keďže nie každý vie, že už vyše roka fungujeme v našej pivničnej oblasti Hodruša aj ako občianske združenie pivnice Hodruša - Hronský Beňadik, tak sme sa rozhodli pripraviť informačnú tabuľu, na ktorej nájdete základné informácie o našom združení. Samozrejme, že bez klasickej brigády by sa...

0

Konečne môžeme pracovať

Jarné slnko sa rýchlo zmenilo na letné a tráva nám po výdatných dažďoch narástla ako z vody. Vytiahli sme kosačky, obliekli monterky a šup sa na to. Po dobre odvedenej práci sa už tešíme na zaslúženú orosenú a dobre vychladenú odmenu vo forme nášho vínka. Na zdravie!!!...

0