Z histórie

História Hronského Beňadika a jeho pivníc.

Obec Hronský Beňadik sa nachádza v údolí medzi Štiavnickým a Inoveckým pohorím, ktoré rozdeľuje rieka Hron. História obce siaha do roku 1075, z ktorého sa zachovala prvá písomná zmienka o kláštore benediktínov v svätobeňadickom opátstve ako o strážnom hrade.

Opátstvo bolo dlhé storočia skúšané vpádmi Tatárov(1239-1246), (1529)rozpínaním susedských opátstiev, banských miest, husitskými vojskami(1451), vojskami Zápoľského(1530) a Thurzu(1539). Jedine beňadickému kláštornému hradu patriacemu ostrihomskej kapitule možno vďačiť za to, že sa banské mestá nedostali do rúk tureckých vojsk.

V 16.-17. storočí sa cez Svätý Beňadik preháňali turecké a tatárske vojská, uhorské a nemecké oddiely, neskôr potom kuruci a labanti. Neustále vpády Turkov v ďalších rokoch(1647), janičiarskych vojsk , spory o opátske majetky a morová nákaza(1714)zdecimovali miestne obyvateľstvo.

………