Ako zaobchádzať s odpadmi?

Ako zaobchádzať s odpadmi?

Naša konzumná spoločnosť sa už nevie zaobísť bez produkovania odpadov akéhokoľvek charakteru.

Dokonca aj pri rekreačných činnostiach musíme produkovať odpad, pretože len obyčajné potraviny sú balené v plastoch, papieri, skle a tetrapakoch. Stojíme teda pred otázkou, kam s týmito odpadmi, keď končíme náš rekreačný pobyt v prírode a chatke v Hronskom Beňadiku v časti Hodruša.

Po položení tejto otázky e-mailovou poštou p. starostovi, som dostal odpoveď, že je možné tieto odpady likvidovať nasledovne:

  1. Komunálny odpad je možné priniesť vo vreci ku zberným nádobám k cintorínu. Samozrejme, že táto informácie je len pre majiteľov, užívateľov pivničných chát alebo viníc, ktorí v našej obci nemajú trvalý pobyt. Odvoz komunálneho odpadu je každý nepárny pondelok, preto vás žiadam, aby ste odpad nenosili k cintorínu nepárnu nedeľu, lebo tam bude celý týždeň.
  2. Separovaný odpad – SKLO – na tento odpad sú rozmiestnené nádoby po našej obci, zoznam na stránke obce.
  3. Plasty – nádoba pri rodinných domoch na začiatku panelovej cesty.

Odpad je v našej obci zbieraný podľa harmonogramu, ktorý je zverejňovaný na stránke obce:

http://www.obechronskybenadik.sk/komunalny-odpad-a-triedeny-zber.html

Na konci je orientačná mapka, aby ste sa vedeli lepšie orientovať.

 

ĎAKUJEM že nebudeme znečisťovať to, čo nám je najcennejšie, to za čím sem radi chodíme – našu prírodu.

 

Mapa odpady HB

 

MB

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.